گروه آموزشی : مدیریت
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مناحی نام خانوادگی : ظهیری
تاریخ تولد : 1346/04/22
محل تولد : خرمشهر
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : Zahiri1967@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد و مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه مازندران سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : نگاهی به صنعت پتروشیمی در ایران مطالعه موردی: بررسی اقتصادی مجتمع های بندر امام خمینی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات کرمان سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر مولفه های توسعه پایدار در ایران و کشورهای منتخب
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آشنایی با نرم‌افزار SPSS (مقدماتی و پیشرفته)
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: سبک‌های یادگیری و روش‌های اثربخشی مطالعه
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: برنامه‌ریزی و الگوهای تدوین طرح درسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: اقدام پژوهی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: برقراری روش‌های ارتباط موفق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: روش تحقیق در علوم انسانی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: مقاله‌نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: آشنایی با روانشناسی تحول
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: نحوه نگارش CV
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روش‌های نظم‌دهی به محیط کار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت خلاق
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت مؤثر جلسات
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق در رشته‌های غیرعلوم انسانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بهبود بهره‌وری و نتایج آن
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بهره‌وری نیروی انسانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدیریت بهره‌وری
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق در رشته‌های علوم انسانی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : اقتصاد مقاومتی
محل دوره : تاریخ دوره :