گروه آموزشی : عمومی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : آرزو نام خانوادگی : مولوی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : molavi_ar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Linguistics, Applied ling., Psycholinguistics, Semantics
سوابق علمی و تحصیلی