بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمدرضا نام خانوادگی : اصغری
تاریخ تولد : 1358/08/18
محل تولد : رودبار
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohammadreza.asghari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سنتز ترکيبات چند جزئي هتروسيکل