گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ابوالقاسم نام خانوادگی : شاملی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : shameli678@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سنتز هتروسيکل; سنتز ترکيبات دارويي; سنتز کمپلکسهاي باز شيف; شيمي سبز; نانو ; شيمي محاسباتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه کاشان سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه : Synthesis complex Schiff base with derivatives crosol and applied in ring-opening epoxide
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد علوم تحقیقات سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : Synthesis of heterocyclic compounds by Knoevenagel reaction and functionalization multi wall carbon nanotube by pyrimimidone or chromene