بيوگرافي

نام : صدیقه نام خانوادگی : آسیابان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.asyaban@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : جزوه ها
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : تحليل رفتار و زمانبندي سيستمهاي اهميت- مختلط