سعید  رضایی مقدم

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : سعید نام خانوادگی : رضایی مقدم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه بمبئی سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :