خلیل  شهبازی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : خلیل نام خانوادگی : شهبازی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :