بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : محمد نام خانوادگی : آبدیده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.abdideh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : چاه پيمايي، نمودارگيري و پتروفيزيک، ژئومکانيک نفت، مدلسازي زمين آماري و فضايي مخزن