بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : عباس نام خانوادگی : صبور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مکانیک کوانتوم، درهمتنیدگی،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : درهمتنیدگی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :