بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : غلامعلی نام خانوادگی : مسرور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : massroor_prf@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی