گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : میلاد نام خانوادگی : کابلی
تاریخ تولد :
محل تولد : بندر ماهشهر
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kaboli.m@iauo.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق-الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :