ناهید  جدبابایی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ناهید نام خانوادگی : جدبابایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :