گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ساناز نام خانوادگی : نوروزی لرکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : sanaz.norouzilarki@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :