مینا  حسینی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : مینا نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سنتز نانو کامپوزيتها- اسپکتروسکوپي
سوابق علمی و تحصیلی