گروه آموزشی : شیمی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني :
8-10 10-12 12-13 13-14 14-16 16-18 18-20
شنبه شیمی فیزیک 2 شیمی فیزیک 2
یک شنبه
دو شنبه آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه ترمودینامیک آماری ترمودینامیک آماری مباحث ویژه مباحث ویژه
جمعه