گروه آموزشی : شیمی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/06/15
8-10 10-12 12-13 13-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک شنبه شیمی فیزیک مهندسی
دو شنبه شیمی پیش
سه شنبه انتقال جرم
چهار شنبه ترمو دینامیک 2
پنج شنبه
جمعه