مهرنوش رستمی
گروه آموزشی : مهندسی معماری
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماریتاریخ : 1394/03/02
بازدید : 159

اگر
هدفی برای زندگی،
دلی برای دوست داشتن،
و خدایی برای پرستش داری،
خوشبختی