گروه آموزشی : مهندسی نفت
دانشکده : فنی و مهندسی

  • دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی مهندسی نفت (کلیه گرایش‌ها) می‌توانند فایل‌های مربوط به نمونه سؤالات درس تخمین و ارزیابی ذخایر نفتی و تخمین مخازن در چاه‌های اکتشافی را از بخش دانلود فایل دریافت نمایند.
صفحه اصلي