گروه آموزشی : مکانیک خودرو
دانشکده : فنی و مهندسی

  • قابل توجه دانشجویان مهندسی بزودی مسابقه طراحی و ساخت کارتینگ آغاز می شود.
صفحه اصلي