گروه آموزشی : مهندسی نفت
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی نفت

  • قابل توجه دانشجویانی که آز کنترل دارند: منبع امتحان از بخش 4 کتاب مجموعه آرمایشهای مهندسی شیمی می باشد در ضمن کتاب در کتابفروشی دانشگاه موجود می باشد.
صفحه اصلي