گروه آموزشی : دانشکده :
نام خانوادگی :
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2952
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3787
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3345
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 15004
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2477
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3922
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2295
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2927
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 9623
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3168
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10345
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3356
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2735
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 2784
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5621
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3728
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3121
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 10543
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 1943
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3686
1 2 3 4 5
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

یا صاحب الزمان3 یا صاحب الزمان2 یا صاحب الزمان1
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1393/12/22]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه می باشد