گروه آموزشی : دانشکده :
نام خانوادگی :
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3346
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4076
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3634
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 15638
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 2762
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4301
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2534
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3291
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 10210
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3617
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 10864
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3692
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3038
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3027
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6030
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3997
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3485
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11190
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2219
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3989
1 2 3 4 5
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

یا صاحب الزمان3 یا صاحب الزمان2 یا صاحب الزمان1
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1393/12/22]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه می باشد