گروه آموزشی : دانشکده :
نام خانوادگی :
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4107
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4778
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4094
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 16684
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3273
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4830
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2992
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3912
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 11505
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4484
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 11774
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4170
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3529
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3487
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 6589
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4553
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3995
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 11919
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 2757
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4613
1 2 3 4 5
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

یا صاحب الزمان3 یا صاحب الزمان2 یا صاحب الزمان1
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1393/12/22]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه می باشد