گروه آموزشی : دانشکده :
نام خانوادگی :
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 4529
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5257
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4432
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 17364
گروه آموزشی : مهندسی برق
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 3610
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 5288
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3316
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4329
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 12214
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4974
گروه آموزشی : مهندسی شیمی
دانشکده : فنی و مهندسی
بازدید : 12469
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4604
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3942
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 3812
گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 7098
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 4898
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 4331
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 12450
گروه آموزشی : آموزش ابتدایی
دانشکده : علوم انسانی
بازدید : 3153
گروه آموزشی : عمومی
دانشکده : علوم پایه
بازدید : 5121
1 2 3 4 5
ورود اعضاء
نام کاربری
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی

یا صاحب الزمان3 یا صاحب الزمان2 یا صاحب الزمان1
راه اندازی سامانه اختصاصی اساتید
ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.

[1393/12/22]
کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه می باشد